15 เจ้าชายเจ้าหญิงที่แสนน่ารักรอบโลก

2. เจ้าชายจิกมีแห่งภูฏาน

Image Source: Facebook/KingJigmeKhesar

ภาพเด็กชายในปฏิทินนี้ คือเจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก ซึ่งทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา แห่งภูฏาน ทรงประสูติในปีพ.ศ. 2559 และทรงเป็นพระองค์ถัดไปที่จะครองราชย์บัลลังก์ในราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งในวันประสูติของพระองค์ชาวภูฏานร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวนมากถึง 108,000 ต้น เพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์

advertisement