15 เจ้าชายเจ้าหญิงที่แสนน่ารักรอบโลก

3. เจ้าหญิงชาลอตต์แห่งเคมบริดจ์

Image Source: CNN.com

เจ้าหญิงตัวเล็กๆคนนี้ แต่ทรงมีความสดใส น่ารัก และพระองค์ทรงมีความคล้ายกับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซเบธที่ 2 เมื่อเทียบพระฉายาลักษณ์และพระอิริยาบถเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ และเมื่อปีพ.ศ. 2546 ราชาวงศ์อังกฤษเปลี่ยนแปลงกฎการสืบราชบัลลังก์ โดยไม่ต้องลดทอนสิทธิของรัชทายาทหญิง ทำให้ปัจจุบันทรงอยู่ในลำดับที่ 4 ของบัลลังก์อังกฤษ

advertisement