30 สัญญาณเตือนเบื้องต้นของโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานหมายถึงกลุ่มของโรคที่มีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงโดยโรคเบาหวาน มี 2 ประเภท ได้แก่ โรคเบาหวานประเภทที่ 1 เกิดจากการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์โดยร่างกายไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อนได้ และโรคเบาหวานประเภทที่ 2 คือปัญหาที่ร่างกายสร้างอินซูลินไม่เพียงพอต่อระดับความต้องการของร่างกายและภาวะดื้ออินซูลิน โดยประเภทที่พบบ่อยคือโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ซึ่งการรับประทานอาหารที่มีรสหวานเป็นประจำส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

ในสหรัฐอเมริกามีคนประมาณ 29 ล้านคนที่ต้องทุกข์ทรมานกับโรคเบาหวานมาหลายปี สัญญาณทางร่างกายที่เตือนล่วงหน้าของโรค แต่ถูกมองข้ามไปเพราะคิดว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย อย่าละเลยที่จะลองตรวจสอบสัญญาณเตือนทั้ง 30 อย่างนี้ เพื่อสังเกตดูว่าคุณมีความเสี่ยงจะเป็นโรคเบาหวานหรือไม่

1. มองเห็นภาพซ้อน

shape.com

การมองเห็นภาพไม่ชัดในบางเวลาหรือการมองเห็นภาพซ้อน อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเบาหวานในระยะเริ่มแรก หากอาการนี้ถูกปล่อยทิ้งไว้ และไม่ได้รับการรักษาอาจจะแย่ลงกว่าเดิม เนื่องจากเส้นเลือดที่จอประสาทตามีปัญหาและของเหลวในตาไม่สามารถไหลเวียนได้ปกติ ทำให้จอประสาทตามีปัญหาเรื่องการมองเห็น และอาจสามารถทำให้ตาบอดได้

Prev

- Advertisement -