30 สัญญาณเตือนเบื้องต้นของโรคเบาหวาน

3. ภาวะปากแห้ง

gotoskincare.com

อาการปากแห้งเป็นอาการเตือนที่ชัดเจนของโรคเบาหวาน  การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือดส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อร่างกาย น้ำลายเป็นกลไกสำคัญในการดูแลรักษาอวัยวะในช่องปากทั้งหมด เบาหวานส่งผลกับต่อมน้ำลายให้ไม่สามารถผลิตน้ำลายได้เพียงพอ จึงเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพปากตามมาก